Srivijaya

2024

Kehancuran Kerajaan Srivijaya: Akhir Kekuasaan di Asia Tenggara

Srivijaya, sebuah kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh, pernah menjadi pusat perdagangan dan kekuatan politik di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Namun, seperti halnya kejatuhan setiap kerajaan yang pernah berkuasa, Srivijaya juga mengalami masa akhir yang menandai...

Mei 17, 2024